40 €`dan itibaren ücretsiz kargo (Almanya için geçerlidir)
Sepet 0
Mealli Büyük Cevşen Orta Boy - Hayrat Nesriyat

kitapdunyasi.eu

Mealli Büyük Cevşen Orta Boy - Hayrat Nesriyat

24,90 € KDV dahil Kargo ücreti hariç Kargo ücreti

HAYRAT NEŞRİYAT İLİM ARAŞTIRMA HEYETİ
BARKOD
9789759023614
KAĞIT CİNSİ
MAMÜLLER
EN / BOY
16 X 24
AĞIRLIK
0,842
ÖZELLİKLER
 • Hattat: Ahmet Hüsrev Altınbaşak
 • Baskı Rengi: 6 Renk Baskı
 • Sayfa Sayısı: 264 Sayfa (Mealiyle 528 Sayfa)
 • Cilt Tipi: Bez Kaplama Karton Kapak
 • Boy: Orta Boy
 • Ebat: En: 16cm. Boy: 24cm.
 • Meal: Mealli


Kısaca Takdim

Başta Peygamberimiz (sav) olmak üzere, Veysel Karanî Hz.lerinden, Abdülkadir Geylânî' Hz.lerine, Şah-ı Nakşibend'den Bedîüzzamân Hazretleri'ne kadar en seçkin maneviyât büyüklerinin dillerinden düşürmedikleri duâ, zikir, evrad, salavat ve münâcâtlar Büyük Cevşen adlı bu eserde derlendi. Mübarek gün ve gecelerde, mevlidlerde okuyabileceğiniz fazîletli sûreler de bu esere eklendi.

 

Bir sayfa Arapça, hemen karşı sayfası ise Türkçe Meali şeklinde düzenlenmiştir. Bu şekilde okuduğunuz hazinenin manalarını da keşfedeceksiniz.

Ahmed Hüsrev Efendi'nin yazıları net ve şirin, okunuşu kolay hattıyla basıldı. Hayrat Neşriyat İlmî Araştırma ve Tercüme Heyeti tarafından dilimize çevrildi.

 

Önemi nedir? Nasıl Derlendi? İçerisinde Neler Bulunur?

İnsanoğlu hayatı boyunca küçük-büyük pek çok musibete düçâr olmakta, ama bunların çoğundan kurtulamamaktadır. Bununla beraber sayamayacağımız kadar istekleri var, ama bunların pek çoğunu elde edememektedir.

İşte musibetlere karşı âciz, istek ve arzularına karşı da fakir olan insan ekmeğe, suya muhtaç olduğu kadar Kadîr-i Mutlak’a yönelmeye, duâ etmeye de muhtaçtır.

Kur’ân-ı Kerîm’de de, Allahü Teâlâ bizden, kendisine yönelmemizi ve duâ etmemizi istemekte, rahmet ve keremiyle bu duâlarımıza icâbet edeceğini bildirmektedir.

İşte, en güzel duaların ve zikirlerin bulunduğu "Mealli Büyük Cevşen" diğer adıyla "Hizbü Envâri'l-Hakâikı'n-Nûriye" isimli bu eser, Rabbimize sunabileceğimiz en ehemmiyetli zikir ve duaları barındırmaktadır. Bediüzzaman Hz. leri tarafından Osmanlı’nın son dönem büyük evliyalarından olan, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevi Hazretlerinin Mecmu’atü’l-Ahzab adlı meşhur duâ mecmuâsı ve Risale-i Nur gibi hakikatlerden derlediği bu eserde özetle şu bölümler bulunmaktadır.

 

En çok bilinenler aşağıda 7 bölüm olarak özetlense de eserde 46 başlık altında sure, dua, evrad, münacat ve salavatlar bulunmaktadır. Tümünü daha aşağılarda bulunan içindekiler kısmından öğrenebilirsiniz.

1. Bölümde, fazilet sevap ve feyiz cihetiyle önde olan sûreler bulunmaktadır. Birinci bölüm bir Yasin Kitabıdır.

2. Bölümde, Peygamberimizin (asm) en büyük dualarından olan Allah'ın bin bir isminin içerisinde bulunduğu müstesna dua ve münacat olan Cevşenü'l Kebir bulunmaktadır. Bu büyük dua hakkında aşağılarda daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

3. Bölümde, Şah-ı Nakşibend Hz.lerinin tanzim ettiği sırlar ve sevaplar ile dolu olan Evrad-ı Kudsiye bulunmaktadır. Bediüzzaman Hz. leri bu evradın yüz hasiyeti ve faydası bulunduğunu belirtir. Bu evradın büyük bir kısmı âyet ve hadislerdeki dualardan meydana gelmiştir.

4. Bölümde, Başta Peygamberimizin (sav) olmak üzere, Veysel Karani, Abdulkadir Geylani Hz. leri gibi büyük kutup ve gavsların en mükemmel ve en cami' salâvatlarının toplandığı, Delaili'n-Nur bulunmaktadır.

5. Bölümde, Hz. Osman'ın (ra) çeşitli ayetlerden dua niyetiyle tanzim ettiği Münacatü'l Kur'an bulunmaktadır. Bu evraddaki duâ cümleleri, doğrudan doğruya âyetteki ifâdelerden alınmıştır.

6. Bölümde, Tahmidiye'den meydana gelmektedir. Geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duanın, pek çok maddî ve manevî hastalığa da şifâ olduğu bilinmektedir. Hz. Ali (ra) efendimizin İsm-i Azam olarak tespit ettiği esmalar ile yapılan duadır.

7. Bölümde, bulunan Hulasatü'l-Hülasa, Tevhidin delillerini ve mevcudatın şehâdetlerini ihtiva etmektedir. “Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmemiş olsun” ayetinin bir nevi tefsiri olan “Hülasat-ul Hülasa” duası, kainattaki tüm mahlukatın tesbihlerini niyet ederek okunur.

Kitaba adını veren Cevşen Duası

Cevşenü’l-Kebîr, Peygamberimiz (asm)’ın, Cenâb-ı Hakk’a bin bir ismiyle yaptığı azîm ve çok şümullü bir münâcâttır.

  İÇİNDEKİLER
  • *- Nasuh tevbesi ile başlar
  • 1- Fatiha Sûresi
  • 2- Bakara Sûresi'nden (Elif-Lam-Mim)
  • 3- Âyete'l Kürsî
  • 4- Bakara Sûresi'nden (Amenerrasulü)
  • 5- Kehf Sûresi
  • 6- Yâ-sîn Sûresi
  • 7- Duhân Sûresi
  • 8- Fetih Sûresi
  • 9- Rahmân Sûresi
  • 10- Vâkıa Sûresi
  • 11- Haşir Sûresi'nden (La yestevi)
  • 12- Cum'a Sûresi
  • 13- Tahrîm Sûresi'nden
  • 14- Mülk (Tebareke) Sûresi
  • 15- Kıyâme Sûresi
  • 16- Nebe' (Amme) Sûresi
  • 17- Tekâsür Sûresi
  • 18- Fîl Sûresi
  • 19- Kureyş Sûresi
  • 20- Mâûn Sûresi
  • 21- Kevser Sûresi
  • 22- Kâfirûn Sûresi
  • 23- Nasr Sûresi
  • 24- Tebbet Sûresi
  • 25- İhlâs Sûresi
  • 26- Felak Sûresi
  • 27- Nâs Sûresi
  • 28- Hatim Duâsı
  • 29- Cevşenü'l Kebirin Faziletleri
  • 30- Cevşenü'l Kebir Duâsı Hakkında
  • 31- Cevşenü'l Kebir Duâsı
  • 32- Evrad-ı Kudsiyye
  • 33- Salavâtın Fazîletine Dâir Âyet ve Hadîsler
  • 34- Delâilü’n-Nûr
  • 35- Delâilü’n-Nûr’da Zikredilen Salavâtların Fazîletleri
  • 36- Sekine
  • 37- İsmi A‘zam Mertebesinde Bir Duâ
  • 38- Münâcât-ı Üveys el-Karanî
  • 39- Duâ-yı İsmi A‘zam
  • 40- Duâ-yı Tercümân-ı İsmi A‘zam
  • 41- Münâcâtü’l-Kur’ân
  • 42- Tahmîdiye
  • 43- Hulâsatü’l-Hulâsa
  • 44- Celcelûtiye’nin Mâhiyet ve Kıymeti
  • 45- Kasîde-i Celcelûtiye
  • 46- Münâcâtlar

  NEDEN HAYRAT KUR'ÂN-I KERİMİ?
  1- Hatasızdır:

  Hayrât Neşriyat'ın basmış olduğu Ahmed Hüsrev hattı Tevâfuklu Kur'an-ı Kerîm nüshaları, otoritelerce hatasızlığı tescilli ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür. Ayrıca her basımdan sonra her cüz hafızlar tarafından yeniden kontrol edilmektedir.

  2- Mühürlüdür:

  Kur'an-ı Kerimlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür.


  Bu ürünü paylaş


  Bu koleksiyondan daha fazlası