40 €`dan itibaren ücretsiz kargo (Almanya için geçerlidir)
Sepet 0
İhyâ-u Ulûmid-dîn

kitapdunyasi.eu

İhyâ-u Ulûmid-dîn

14,90 € KDV dahil Kargo ücreti hariç Kargo ücreti

 

Yazar: Yazan: İmam Gazzâlî / Hazırlayan: Mehmet Yavuz Şeker

 

 

İmam Gazzâlî ve onun en önemli eseri olan İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, asırlardan beri tesirini hem Müslüman coğrafyada hem de Batı dünyasında devam ettirmektedir. Gazzâlî Eş’arî kelâmcısı, Şâfiî fakîhi, mutasavvıf, bâtınîlere ve filozoflara yönelttiği eleştirileriyle tanınan büyük İslâm âlimi ve düşünürüdür

Açıklama

İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, Arapça olan aslından birçok dile çevrildiği gibi çok kıymetli ilim ehli tarafından Türkçe’ye de kazandırılmıştır. İhyâ’nın özetine gelince, Türkçe olarak ve bizatihi üzerinde çalışılarak hazırlanmış bir özeti, bilebildiğimiz kadarıyla bulunmamaktadır. Bu açıdan bu çalışmanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ümit ediyoruz.

Bu kitap vesilesiyle, okuyucunun, manevi yönden ciddi manada bir inkişafa mazhar olacağına dair inancımızın tam olduğunu belirt- mek isteriz. Zira İhyâ, Gazzâlî’nin de ifadesiyle Allah’tan korkutucu, âhirete teşvik edici ve dünyadan sakındırıcı hakikatlerle doludur.
Bu eser, her şeyin görünen yanından ziyade bir görünmeyen yönü olduğunu ve aslında bu görünmeyen yönünün daha baskın ve şuur kazandırıcı olduğunu ifade etmesi bakımından da ayrıca önemlidir.

 


Bu ürünü paylaş


Bu koleksiyondan daha fazlası