40 €`dan itibaren ücretsiz kargo (Almanya için geçerlidir)
Sepet 0
Hafız Boy Karşılıklı Muhtasar Mealli Kur'an (Mühürlü)

kitapdunyasi.eu

Hafız Boy Karşılıklı Muhtasar Mealli Kur'an (Mühürlü)

22,90 € KDV dahil Kargo ücreti hariç Kargo ücreti

TEKNİK BİLGİLER
HATTAT
AHMED HUSREV ALTINBAŞAK
STOK KODU
01 03 24 04
KISA KODU
KM0278
BARKOD
9786051935195
KAĞIT CİNSİ
MAMÜLLER
EN / BOY
14 X 20
AĞIRLIK
0,97ÖZELLİKLER
 • Mühür: Diyanet İşlerinden Mühürlü
 • Sayfa Düzeni:Bir sayfa Arapça Kur'ân metni, hemen karşı sayfada Türkçe meali ve alt tarafında muteber tefsir kitaplarından haşiyeler (dipnotlar) yer alır.
 • Sayfa Sayısı: 676 Sayfa (604 sayfa Kur'ân-ı Kerim Meali, 72 sayfa diğer bilgiler)
 • Renk: Bordo
 • Cilt Tipi: Ciltli
 • Kur'an Tertibi: Hafız Osman Hattıyla yazılmış olan Mushaf-ı Şerif'in tertibine uygun olarak Ayet-Berkenar, Medd'li Kasr'lı olarak hazırlanmıştır.
 • Açıklama: Her sayfada sûre ismi ve kaçıncı cüz olduğunu yazan sayfa fihristi mevcuttur.

MEALİMİZİ KISACA TANIYALIM
Meal Hazırlanırken Dikkat edilen Hususlar

Bu çalışmamızın her safhasında mu‘teber tefsir kitablarından istifâde ettik. Bu kaynaklarda bulamadığımız hiçbir nükteyi, parantez içinde dahi olsa ifâde etmemeye ihtimam gösterdik. İ‘tikādî mes’elelerde ehl-i sünnet görüşlerini nazara vermeye ve bu kaviller arasındaki önceliğe, hem aynı makamda daha tenzîhî bulduğumuz kavli tercîh etmeye dikkat ettik. Anlaşılması müşkil ve yanlış anlamaya müsâid bazı âyetlerin kısa îzahları, tefsirlerin asıl nüshalarından iktibâs edilerek hâşiyelere derc edildi ve herbirinin kaynakları gösterildi. Birtakım ıstılâhların ma‘nâları, hem tefsirlerden hem de ilmî eserlerden bil-istifâde hulâsaten verilmeye çalışıldı. Kezâ, nâsih ve mensuh âyetlerle, fıkha ve muâmelâta müteallik bazı âyetlerin kısa îzahları ihtiyaç nisbetinde kaynaklardan iktibâs edildi. Kelimelerin açıklamaları yapılırken mücerred ma‘nâlarından ziyâde, metin içerisinde yüklendikleri ma‘nâlar hissettirilmeye çalışıldı.

Meali Kim Hazırladı?

Neşriyâtımızın bünyesinde bulunan İlmî Araştırma Merkezi nezâretinde on yıla yakın süren bu çalışma, gerek yurt içindeki muhtelif İlâhiyât Fakültelerinden ve şark medreselerinden, gerekse yurt dışındaki Câmi‘ü’l-Ezher gibi dînî eğitim veren üniversitelerden ve medreselerden me’zun olan on kişilik bir hey’et tarafından yapıldı.

İstişâre esas tutularak, hey’et hâlinde hazırlanan bu nihâî metin, son olarak ilâhiyât, edebiyat, târih, psikoloji, pedagoji, eğitim, mühendislik, teknik eğitim, tıb, iktisad, hukuk, siyasal, güzel san‘atlar gibi çok farklı meslek ve ihtisaslara sâhib, ricâlen nisâen oldukça kalabalık bir hey’etin baştan sona ciddî tedkik ve iştirâkiyle, görüşlerinden istifâde edilerek bir yıla yakın bir süre içinde redakte edildi.


İÇİNDEKİLER
 • 1- TAKDİM
 • 2- MUKADDEME
 • 3- MEFHÛM İNDEKSİ
 • 4- ŞAHIS VE YER İNDEKSİ
 • 5- HAŞİYE İNDEKSİ
 • 6- SÛRE FİHRİSTİ
 • 7- ALFABETİK FİHRİST
 • 8- SECAVENDLER HAKKINDA İZAHAT
 • 9- HATİM DUASI (ARAPÇA VE TÜRKÇE)
 • 10- KUR'ÂN-I KERİM, TÜRKÇE MEALİ VE TEFSİR DİPNOTLARI


Bu ürünü paylaş


Bu koleksiyondan daha fazlası